Monday, September 29, 2008

Comunitat celebrant (2)

L’encontre dels fidels amb Jesucrist arriba a la perfecció en la celebració de l’eucaristia. Es tracta d’una unió espiritual, invisible, que fa realitat aquell desig de Jesús: «Estigueu en mi, i jo estaré en vosaltres». És la comunió entre el Senyor ressuscitat i cadascun dels fidels.Cada vegada que la comunitat cristiana celebra l’eucaristia es fa visible l’Església, la reunió dels deixebles

No comments:

Post a Comment