Thursday, September 18, 2008

Comunitat orant

Les comunitats cristianes, des de bon començament, han estat reconegudes com a comunitats de pregària. La memòria de Jesús, de tot el que va fer i va ensenyar, els arribava per mitjà de l’ensenyament dels apòstols. Ells, que l’havien vist, escoltat i tocat amb les seves mans, eren els testimonis acreditats per proclamar que Crist és la paraula única, perfecta i indispensable del Pare.La comunitat

No comments:

Post a Comment