Wednesday, August 27, 2008

Comunitat santa

El baptisme, sagrament que ens incorpora a Crist i ens fa néixer a la vida de fills de Déu, manifesta aquest misteri de mort i de resurrecció en el moment que els nous batejats inicien el camí cristià. «En altre temps éreu tenebres, però ara que esteu en el Senyor sou llum». Submergir-se en l’aigua vol dir desentendre’s, renunciar i enterrar tots els ídols que ens han retingut lluny de Déu.

Comunitat santa

Al llarg dels segles, la resposta dels cristians a la pregunta “En nom de qui heu fet vosaltres tot això?” ha estat sempre la mateixa: “En nom de Jesucrist, nostre Senyor”.És cert. No solament l’última explicació del capteniment caritatiu és la imitació de Jesucrist, sinó que tota la vida dels cristians ha de comprendre’s com el seguiment de Jesús, la “sequela Christi”, l’adhesió plena a Ell, que