Thursday, October 23, 2008

Jornada del Domund

La Jornada del Domund d’aquest any ens proposa l’exemple de sant Pau, l’apòstol dels pobles gentils, amb el lema: “Com Pau , missioner per vocació”. La figura de sant Pau és un exemple ple de força i generositat per a tots els cristians de totes les èpoques, perquè mostra, amb uns trets magnífics, el neguit apostòlic de fer arribar la bona notícia de Jesús a tots els qui no el coneixen.

Comunitat d’esperança (2)

Aquesta realitat no és coneguda del tot mentre vivim aquí, però la pregària de l’Església ens la descriu i ens la fa desitjar moltes vegades: «Esperem... saciar-nos per sempre de la vostra glòria, quan vós eixugareu totes les llàgrimes dels nostres ulls i nosaltres, contemplant-vos tal com sou, oh Déu nostre, serem semblants a vós per sempre més i us lloarem eternament». També els místics, amb

Monday, October 13, 2008

Comunitat d’esperança

«Que tothom hi pugui trobar l’esperança que no mor». Aquesta és la petició que fa l’Església per a si mateixa: ser un poble que viu esperant, ser la comunitat de la gran esperança.L’espera d’un futur millor que porti a plenitud l’existència humana descriu una actitud pròpia de tot home. És la confiança d’arribar a una vida plenament feliç que ara no posseeix però que espera amb perseverança.La

Monday, October 6, 2008

Comunitat celebrant

Es pot afirmar que la comunitat cristiana, si es mira a partir dels seus membres, és la congregació de tots els homes i dones cridats a la santedat, però també s’ha de reconèixer que és comunitat de pecadors.Com diu el Catecisme: «El pecat és, abans que tot, ofensa a Déu, ruptura de la comunió amb Ell. Al mateix temps, atempta contra la comunió amb l’Església. Per això, la conversió comporta a la

Monday, September 29, 2008

Comunitat celebrant (2)

L’encontre dels fidels amb Jesucrist arriba a la perfecció en la celebració de l’eucaristia. Es tracta d’una unió espiritual, invisible, que fa realitat aquell desig de Jesús: «Estigueu en mi, i jo estaré en vosaltres». És la comunió entre el Senyor ressuscitat i cadascun dels fidels.Cada vegada que la comunitat cristiana celebra l’eucaristia es fa visible l’Església, la reunió dels deixebles

Monday, September 22, 2008

Comunitat celebrant

Joan Pau II recordava: “En el context de la societat actual, tancada a la transcendència, sufocada per comportaments consumistes, presa fàcil d’antigues i noves idolatries i, al mateix temps, assedegada de quelcom que vagi més enllà d’allò immediat, la tasca que a l’Església li espera a Europa és laboriosa i apassionant alhora. Consisteix a descobrir el sentit del “misteri”, a renovar les

Thursday, September 18, 2008

Comunitat orant

Les comunitats cristianes, des de bon començament, han estat reconegudes com a comunitats de pregària. La memòria de Jesús, de tot el que va fer i va ensenyar, els arribava per mitjà de l’ensenyament dels apòstols. Ells, que l’havien vist, escoltat i tocat amb les seves mans, eren els testimonis acreditats per proclamar que Crist és la paraula única, perfecta i indispensable del Pare.La comunitat