Monday, October 6, 2008

Comunitat celebrant

Es pot afirmar que la comunitat cristiana, si es mira a partir dels seus membres, és la congregació de tots els homes i dones cridats a la santedat, però també s’ha de reconèixer que és comunitat de pecadors.Com diu el Catecisme: «El pecat és, abans que tot, ofensa a Déu, ruptura de la comunió amb Ell. Al mateix temps, atempta contra la comunió amb l’Església. Per això, la conversió comporta a la

No comments:

Post a Comment