Thursday, October 23, 2008

Jornada del Domund

La Jornada del Domund d’aquest any ens proposa l’exemple de sant Pau, l’apòstol dels pobles gentils, amb el lema: “Com Pau , missioner per vocació”. La figura de sant Pau és un exemple ple de força i generositat per a tots els cristians de totes les èpoques, perquè mostra, amb uns trets magnífics, el neguit apostòlic de fer arribar la bona notícia de Jesús a tots els qui no el coneixen.

No comments:

Post a Comment