Monday, September 29, 2008

Comunitat celebrant (2)

L’encontre dels fidels amb Jesucrist arriba a la perfecció en la celebració de l’eucaristia. Es tracta d’una unió espiritual, invisible, que fa realitat aquell desig de Jesús: «Estigueu en mi, i jo estaré en vosaltres». És la comunió entre el Senyor ressuscitat i cadascun dels fidels.Cada vegada que la comunitat cristiana celebra l’eucaristia es fa visible l’Església, la reunió dels deixebles

Monday, September 22, 2008

Comunitat celebrant

Joan Pau II recordava: “En el context de la societat actual, tancada a la transcendència, sufocada per comportaments consumistes, presa fàcil d’antigues i noves idolatries i, al mateix temps, assedegada de quelcom que vagi més enllà d’allò immediat, la tasca que a l’Església li espera a Europa és laboriosa i apassionant alhora. Consisteix a descobrir el sentit del “misteri”, a renovar les

Thursday, September 18, 2008

Comunitat orant

Les comunitats cristianes, des de bon començament, han estat reconegudes com a comunitats de pregària. La memòria de Jesús, de tot el que va fer i va ensenyar, els arribava per mitjà de l’ensenyament dels apòstols. Ells, que l’havien vist, escoltat i tocat amb les seves mans, eren els testimonis acreditats per proclamar que Crist és la paraula única, perfecta i indispensable del Pare.La comunitat

Comunitat orant (2)

Tal com feien les primeres comunitats cristianes, «tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure en comunió fraterna». Avui dia els fidels es reuneixen per escoltar la predicació dels successors dels apòstols. Aquesta predicació sempre se centra en Jesucrist, perquè és Ell qui revela al Pare i el dóna a conèixer, qui anuncia les benaurances, i qui proposa seguir el camí que