Thursday, October 23, 2008

Jornada del Domund

La Jornada del Domund d’aquest any ens proposa l’exemple de sant Pau, l’apòstol dels pobles gentils, amb el lema: “Com Pau , missioner per vocació”. La figura de sant Pau és un exemple ple de força i generositat per a tots els cristians de totes les èpoques, perquè mostra, amb uns trets magnífics, el neguit apostòlic de fer arribar la bona notícia de Jesús a tots els qui no el coneixen.

Comunitat d’esperança (2)

Aquesta realitat no és coneguda del tot mentre vivim aquí, però la pregària de l’Església ens la descriu i ens la fa desitjar moltes vegades: «Esperem... saciar-nos per sempre de la vostra glòria, quan vós eixugareu totes les llàgrimes dels nostres ulls i nosaltres, contemplant-vos tal com sou, oh Déu nostre, serem semblants a vós per sempre més i us lloarem eternament». També els místics, amb

Monday, October 13, 2008

Comunitat d’esperança

«Que tothom hi pugui trobar l’esperança que no mor». Aquesta és la petició que fa l’Església per a si mateixa: ser un poble que viu esperant, ser la comunitat de la gran esperança.L’espera d’un futur millor que porti a plenitud l’existència humana descriu una actitud pròpia de tot home. És la confiança d’arribar a una vida plenament feliç que ara no posseeix però que espera amb perseverança.La

Monday, October 6, 2008

Comunitat celebrant

Es pot afirmar que la comunitat cristiana, si es mira a partir dels seus membres, és la congregació de tots els homes i dones cridats a la santedat, però també s’ha de reconèixer que és comunitat de pecadors.Com diu el Catecisme: «El pecat és, abans que tot, ofensa a Déu, ruptura de la comunió amb Ell. Al mateix temps, atempta contra la comunió amb l’Església. Per això, la conversió comporta a la