Thursday, September 18, 2008

Comunitat orant (2)

Tal com feien les primeres comunitats cristianes, «tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure en comunió fraterna». Avui dia els fidels es reuneixen per escoltar la predicació dels successors dels apòstols. Aquesta predicació sempre se centra en Jesucrist, perquè és Ell qui revela al Pare i el dóna a conèixer, qui anuncia les benaurances, i qui proposa seguir el camí que

No comments:

Post a Comment